Informació de contacte

Normes urbanístiques

Tràmits d'activitats

informe urbanístic

Llicència ambiental

Declaració responsable ambiental

Comunicació d'activitat innòcua

canvi de titularitat

espectacles públics, activitats recreatives y establiments públics

canvi de titularitat establiments públics

Tràmits d'urbanisme

llicència obra major

declaració responsable d'obres menors