Formulari de cerca

Pagament de tributs

Pague els seus tributs a través d'internet o en qualsevol entitat bancària

A través d'Internet:

Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació de València poden pagar els seus tributs per internet, en les entitats següents:

Font de la informació: 
Pagament de tributs

Pagament de tributs oficina

En qualsevol sucursal i caixers automáticos de les entitats següents:

 • BBVA
 • CAIXABANK
 • BANCO DE VALENCIA
 • CAIXA ONTINYENT
 • BANCO POPULAR
 • CAJAMAR BANCO
 • SANTANDER
 • CAIXA POPULAR
 • BANKIA
 • CAJA RURAL TORRENT
 • GRUPO SABADELL
 • CREDIT VALENCIA

 

Font de la informació: 
Pagament de tributs oficina

Calendari de pagament

Els períodes de pagament en voluntària dels tributs de caràcter periòdic, que les Entitats Locals deleguen en esta Diputació, durant l'any 2018 seran:

 • Primer període: de l'1 de Març al 2 de Maig, ambdós inclosos. (Impost de vehícles, taxa guals i taxa fem domiciliari)
 • Segon període: de l'1 de juny a l'1 d'agost, ambdós inclosos. (Taxa de tractament de residus urbans)
 • Tercer període: del 15 de juliol al 1 d'octubre ambdós inclosos. (Impost de Bens inmobles i Impost de Activitats Econòmiques)

Tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 15 de l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València (BOPV núm. 149 de 25-06-1999) i el decret núm. 09777 del 28 de novembre de 2014 del Diputat delegat de Gestió Tributària, Informàtica i Modernització.

Més informació

S'informa que l'ajuntament tramita gratuïtament el canvi de domicili de vehicles els titulars del qual estiguen empadronats en el municipi, ja que la normativa actual de circulació i de vehicles els obliga a canviar el domicili si no és el mateix que apareix en la documentació o el que consta en el registre de conductors (el fet de no canviar-se el domicili comporta sancions per les autoritats de Tràfic, art. 10 del Reglament de Conductors i art. 30 del Reglament de Vehicles)

La documentació a aportar és la següent:

 • D.N.I. del titular del vehícle.
 • Últim rebut pagat de l'Impost Municipal de Vehicles.
 • Documentació del vehicle (permís de circulació i targeta ITV) .
Font de la informació: 
Més informació