Plenaris

  Sessió ordinària que celebrarà el ple de l'Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 6 de febrer de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
  31/01/2018
  Sessió ordinària que celebrarà el ple de l'ajuntament en primera convocatòria el proper dia 12 de desembre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
  4/12/2017
  Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 7 de novembre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
  30/10/2017
  Sessió extraordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 26 d’octubre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
  23/10/2017

Informació econòmica

Font de la informació: 

Pagament de factures

El nou equip de govern s'ha proposat des del primer dia fer de l'Ajuntament d'El Real de Gandia una administració que complisca amb el principi de transparència. Per açò procedirem a publicar les relacions de factures que es vagen pagant perquè les nostres veïnes i veïns puguen saber en què inverteix els diners la seua Administració Local.