Plenaris

  • sessió plenària 02 octubre de 2018
  Sessió plenària que es celebrarà el Ple de l'Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 2 d'octubre de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
  25/09/2018
  La sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 4 de setembre de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm. A partir d'aquesta data queden a la seua disposició els expedients i quants antecedents es relacionen amb els assumptes a tractar.
  28/08/2018
  Sessió extraordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 1 d’agost de 2018 a les 15:10 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
  27/07/2018
  Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 3 de juliol de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
  26/06/2018

Institucional

Font de la informació: 
Institucional

Informació econòmica

Pagament de factures

El nou equip de govern s'ha proposat des del primer dia fer de l'Ajuntament d'El Real de Gandia una administració que complisca amb el principi de transparència. Per açò procedirem a publicar les relacions de factures que es vagen pagant perquè les nostres veïnes i veïns puguen saber en què inverteix els diners la seua Administració Local.

Font de la informació: 
Informació econòmica