ANUNCI SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL
Obert el període d'informació pública sobre la sol·licitud de llicència ambiental per Pavimentos Bituminosos Serrano S.L per a legalització de la Cantera.
10/07/2017