PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ALUMNES ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL REAL DE GANDIA
Curs 2018/19. Horari d'atenció de matí de 09h a 9.30h i d'11h a 11.45h de dilluns a divendres i de vesprada de 14h 14.45h de dilluns a dijous. La informació i sol.licitud de matrícula es poden arreplegar a l'escoleta o l'Ajuntament.
24/04/2018

Presentació sol.licituds: Data inici 17/05/2018 i data fi 24/05/2018

Llistes provisionals 04/06/2018

Reclamacions: Inici 04/06/2018 i data fi 06/06/2018

Llistes definitives 13/06/2018

Formalització matrícula: Data inici 14/06/2018 i data fi 02/07/2018