Formulari de cerca

  • vaga feminista
VAGA FEMINISTA 8 DE MARÇ
Adhesió de l'Ajuntament a la vaga feminista del 8 de març
7/03/2018

L’Ajuntament informa que ahir pel plenari, i tenint en compte els drets per la igualtat entre homes i dones es van prendre els següents acords:

1. Adherir-se a la vaga de dones del dia 8 de març a nivell mundial.

2. Comprometre's a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat.

3. Demanar al Govern Espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació efectiva salarial entre homes i dones.

4. Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a presentar propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei, i al Govern Central a destinar els recursos en inspecció del treball i seguretat social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe.

5. Instar al Govern estatal a equiparar els permisos de paternitat i maternitat i a més fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari d’implementació respectiu.

6. Donar trasllat dels present acords al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, als portaveus dels diferents grups parlamentaris del Congrés, a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts així com que es publicite per vies habituals i es comunique al teixit associatiu del Real de Gandia.