Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 3 d’abril de 2018 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
26/03/2018

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.

3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.

4.- Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017

5.- Donar compte de la Resolució de l’alcaldia per la qual s’aproven els Plans Pressupostaris per al període 2019-2021.

6.- Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports en matèria d’infraestructures educatives en l’Ajuntament del Real de Gandia per actuacions diverses en el CEIP Beato Carmelo. Fase I (Pla Edificant) .

7.-Adhesió de l’Ajuntament del Real de Gandia al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de Servicis innovadors i sostenibles.

8.- Aprovació del Projecte Tècnic de les obres “Connexió amb el sistema d’alta de la Safor per a subministrar aigua potable a la urbanització Monterrei i el CAES Nostra Sra. de l’Emparament”.

9.-Precs i Preguntes.