Formulari de cerca

Història

El terme i la serra del Real de Gandia participaren al tràfec prehistòric de caça-recol•lectors, que potser coneixien el mapa racons i barrancs com la pròpia mà. Fins a temps prou avançats del Paleolític superior no existixen en el territori d'una ocupació humana. Però ja en aquesta època l'home s'assenta en la Cova del Parpalló on colonitzaren també l'interior de les coves de la Falconera en el paleolític superior. El jaciment de la cova dels Porcs, en particular, presenta nivells d'ocupació humana des del solutrià fins al neolític, es a dir, des del 20.000 aC fins al 3.000 aC. Prompte s'incorporaren a totes aquelles tècniques que caracteritzen la cultura neolítica: l'agricultura cerealícola i la ramaderia, complementàries de la cacera i la recol•lecció; així com també la ceràmica, i el treball de l'os i la pedra polida. Durant l'edat del bronze i del ferro (1200-700 aC), la societat local s'havia fet cada vegada més complexa. En aquesta època, els alts estratègics de la comarca, con la muntanya del Castell de Palma, el Rabat de Rafelcofer o el Molló Terrer del Real, estigueren ocupats per poblats ibèrics. Els ibers caigueren finalment davall la influència o dominació política dels púnics de Cartago, que perderen la II Guerra Púnica enfront del romans. Això significà l'inici del procés de colonització romana d'Hispània i la baixada al pla del s ibers de la serra, que hagueren d'aprendre la nova llengua de cultura, el llatí i les modes i costums importants de Roma. La romanització està ben representada en aquest territori, on es van trobar monedes i làpides que podrien indicar un assentament ja en època imperial que potser fora l'antecedent remot de l'actual població, i gots i altres restes romans en les coves Penjolls, Cova de les Meravelles i dels Porcs.