Formulari de cerca

SUBVENCIÓ INEM- CCLL (PEONS AGRÍCOLES)
Exposició al públic llista candidats
6/06/2018

El llistat dels candidats per a participar al procés de selecció de 3 peons agrícoles per a un mes dins del Conveni del Sepe amb les Corporacions locals, romandrà exposat al tauler de l'Ajuntament fins el dia 13 de juny per a la seua consulta.

Per a saber si es complix amb els requisits del programa, cal dur el darde i la vida laboral o certificat d'empresa.

Preguntar per la AODL