Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
Sessió extraordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 1 d’agost de 2018 a les 15:10 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
27/07/2018

ORDRE DEL DIA:

UNIC.- Aprovació de l’inici de l’expedient de modificació de les NN.SS. vigents en el municipi del Real de Gandia, que afecta al canvi a us terciari-hoteler exclusiu en parcel.la situada en zona de magatzems-industrial en el polígon industrial d’aquest municipi, a petició de la mercantil ALCOP S.R.L.