Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA 3 D'OCTUBRE DE 2017
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 3 d’octubre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
25/09/2017
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.
 
3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.
 
4.- Aprovació modificació tarifes aigua potable i clavegueram per a l’any 2017 a petició de l’empresa concessionària EGEVASA.
 
5.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable.
 
6.- Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram.
 
7.- Moció alcaldia sol·licitant a la Mancomunitat de Municipis de la Safor la revisió del sistema de quotes de la tarifa d'aigua.
 
8.- Aprovació convocatòria i bases d’ajudes municipals per a estudiants d’ensenyances post obligatòries (Batxillerat, cicle formatiu de grau superior i estudis universitaris)
 
9.- Aprovació de la proposta de resolució del grup municipal socialista sobre model de finançament autonòmic.
 
10.- Precs i Preguntes