Formulari de cerca

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA 07 DE NOVEMBRE DE 2017
Sessió ordinària que celebrarà el Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria el proper dia 7 de novembre de 2017 a les 20:00 hores en la casa consistorial, i quaranta-vuit hores després en segona convocatòria amb l’ordre del dia que tot seguit reproduïm.
30/10/2017
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
2.- Donar compte Decrets de l’Alcaldia.
 
3.- Donar compte correspondència i disposicions oficials.
 
4.- Moció del grup municipal popular relativa a la “Alta Inspecció Educativa”.
 
5.- Precs i Preguntes