Formulari de cerca

Instàncies

Des d'ací podreu consultar els tràmits i servicis que es poden fer en l'ajuntament del Real de Gandia amb l'objectiu de facilitar-li i agilitzar la tramitació.

Si no troba el tràmit concret pot descarregar la instància genèrica.

Instància genèrica

Es tracta d'una instància genèrica, que podrà ser presentada en l'Ajuntament, junt amb la documentació apropiada segons el tràmit a realitzar.

Padró d'Habitants

Inscriure en el Padró Municipal d'Habitants el canvi de domicili de tota persona que figurant registrada en el mateix, modifique el seu domicili habitual dins del municipi, etc...

Autoliquidacions

El pagament de determinats impostos i taxes municipals es realitza pel sistema d'autoliquidació. En estos casos ha d'omplir-se un imprés en què s'indica la quantitat a pagar i que es presentarà en l'entitat bancària autoritzada per a realitzar el pagament.

Jutjat de pau

Models normalitzats relacionats amb matrimonis civils, naixements i defuncions